Koordynator ACSS

Pełna nazwa klubu
Akademicki Związek Sportowy

Kod klubu
ZG

Status w programie ACSS
koordynator programu

Adres
00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1a

Telefony
(22) 849 71 36
 

E-mail
acss@azs.pl

Strona www
https://new.azs.pl/sport-wyczynowy/acss

Koordynator ACSS
Andrzej Łachowski

Dokumenty