XXX Zjazd AZS 

W imieniu Zarządu Głównego AZS informujemy, że XXX Zjazd AZS odbędzie się w Warszawie w sobotę 22 czerwca 2024 roku. W zamieszczonych poniżej dokumentach przedstawiamy szereg informacji dotyczących merytorycznych i organizacyjnych kwestii związanych z udziałem w Zjeździe. 

Na dokumenty i pytania czekamy pod adresem zjazd@azs.pl

Dokumenty do pobrania 

  • Uchwała ZG AZS z dnia 16.06.2023 r. 
  • Ordynacja wyborcza 
  • Statut AZS - tekst jednolity (17.09.2022 r.) 
  • Liczba delegatów na XXX Zjazd AZS

Przykładowe dokumenty do pobrania

  • ordynacja wyborcza - walne zebranie członków Klubu AZS nieposiadającego osobowości prawnej
  • ordynacja wyborcza - walne zebranie delegatów Klubu AZS nieposiadającego osobowości prawnej
  • porządek obrad - walne zebranie Klubu AZS nieposiadającego osobowości prawnej
  • regulamin obrad - walne zebranie klubu AZS nieposiadającego osobowości prawnej

Sprawozdania zjazdowe 

Do pobrania sprawozdania z ostatnich kadencji Zarządu Głównego AZS.

Dokumenty poniżej.

Dokumenty do pobrania