O sporcie akademickim w Toruniu

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyła się konferencja naukowa pn.: "Finansowanie i organizacja sportu akademickiego - aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne".
Organizatorami konferencji była Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Koło Naukowe Prawa Sportowego "Lex Sportiva" Wydziału Prawa i Administracji UMK.

W jednodniowej konferencji udział wzięli przedstawiciele środowisk akademickich z całej Polski w tym studenci i pracownicy czynnie zaangażowani w działalność AZS. Konferencję podzielono na sześć paneli, przy czym trzy były zarezerwowane dla ekspertów, a trzy inne dla studentów i doktorantów zajmujących się tą tematyką.

W pierwszej części adw. Aleksandra Chołub przedstawiła prawne aspekty sponsoringu, a także ciążące na nim zagrożenia związane z podpisywanymi umowami. Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego omówił zgromadzonym strategię rozwoju sportu w województwie. Na zakończenie tej części prezes KU AZS WSG kol. Filip Wiśniewski zaprezentował wybrane formy możliwości marketingowych na przykładzie własnego klubu.

Druga część ekspercka rozpoczęła się od szerokiego wykładu Sekretarza Generalnego AZS kol. Bartłomieja Korpaka nt.: "Organizacji sportu akademickiego w Polsce - podstawy formalne, struktura i stan zorganizowania AZS. Finansowanie sportu akademickiego w Polsce na tle rozwiązań europejskich". O współczesnych mediach na rzecz informacji i promocji sportu akademickiego mówił przedstawiciel biura ZG AZS Marek Szlachta. O praktycznych aspektach działalności klubów uczelnianych AZS mówili prezesi KU AZS UKW I UMK kol. Katarzyna Domańska i kol. Henryk Boś.

Trzeci panel poświęcono sportowi osób niepełnosprawnych, który coraz częściej pojawia się w sporcie akademickim, ale niestety jest traktowany po macoszemu przez niektóre uczelnie. Monika Sobotka z biura ZG AZS powiedziała o działaniach AZS na rzecz osób niepełnosprawnych. Pełnomocnik Parlamentu Studentów RP ds. niepełnosprawności Jakub Waszak omówił rolę uczelni oraz organizacji studenckich we wspieraniu osób niepełnosprawnych. O dobrych praktykach w finansowaniu sportu osób niepełnosprawnych na przykładzie uczelni niepublicznej jaką jest WSG Bydgoszcz mówił Michał Piekut.

Po przerwie głos zabrali studenci i doktoranci, którzy w swoich wystąpieniach skupili się głównie za aspektach prawnych działalności. Mówiono o koniecznych zmianach w prawie, a także o praktycznej działalność AZS oraz związanych z nią konsekwencjami. Omówiono także tematykę związaną z pozyskiwaniem środków finansowych na rzecz działalności sportowej. Przedstawiono przykładowe aspekty funkcjonowania sportu akademickiego z Poznania a także diagnozę sportu w województwie warmińsko-mazurskim.

Patronat nad konferencją objęli Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK prof dr hab. Andrzej Sokala, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK prof. dr hab. Tomasz Justyński, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Samorząd Studencki WPiA UMK.

Źródło: własne (Marek Szlachta)